Jongeren coaching

Onze jongeren coaching biedt een oplossing voor getalenteerde jongeren van 12 tot 18 jaar die tegen obstakels aanlopen in hun ontwikkeling en soms behoefte hebben aan een tijdelijke onderbreking van school. Het kan gebeuren dat het huidige onderwijssysteem tijdelijk niet aansluit bij de behoeften de jongere. Samen gaan we op zoek naar wat er nodig is om zowel fysiek als mentaal weer in beweging te komen en de “AAN-knop” te activeren.

In het (Z)AAN-project kijken we naar wat er nodig is om de jongere weer op het juiste spoor te krijgen. We onderzoeken de talenten van de jongere en identificeren activiteiten die hen positieve energie geven. Tijdens het traject helpen we jongeren hun kwaliteiten te ontdekken en te benutten, nieuwe vaardigheden aan te leren en grip te krijgen op hun gedachten en gedrag. Hierdoor groeien ze in zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Samen met de jongere op zoek gaan naar wat wél werkt. We stellen gezamenlijk haalbare en concrete doelen, rekening houdend met hun draagkracht, individuele informatieverwerking en eventuele gevoeligheid voor prikkels. We streven ernaar om het vertrouwen van de jongere in zichzelf te herstellen en hen perspectief en zingeving te bieden. We werken aan een terugkeer naar school en onderzoeken indien nodig of er een beter passende leeromgeving te vinden is.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we jongeren kunnen ondersteunen in deze fase van hun leven. Samen bouwen we aan hun succesvolle toekomst.