Onderwijs- en zorgarrangement

Aanmeldprocedure

Fase 1: Contact
Ouders en Intern Begeleider bespreken samen of een plaatsing bij Leren aan de Zaan passend en wenselijk zou zijn voor een kind. De Intern Begeleider van de school neemt vervolgens contact op met Leren aan de Zaan om de mogelijkheid van plaatsing te bespreken. Tijdens een belafspraak met de Intern Begeleider (of SWV) wordt een eerste inschatting gemaakt of dit de juiste plek is voor het kind. En wat de hulpvraag vanuit school, kind en ouders is.

Fase 2: Intakegesprek
Het intakegesprek is een informele kennismaking met ouder(s) en kind op locatie. Hierbij wordt samen met ouders beoordeeld of dit de juiste plek is voor het kind en besproken wat de hulpvraag is. Het kan zijn dat het kind gevraagd wordt met enkele activiteiten mee te doen.

Fase 3: Overleg
Na intern overleg krijgen ouders/verzorgers binnen 5 werkdagen via school of SWV te horen of het kind op de wachtlijst wordt geplaatst. Vervolgens worden de doelen opgesteld, de opbouw van uren besproken en er wordt een inschatting gemaakt of het kind individuele begeleiding krijgt of dat er juist behoefte is aan contact met andere kinderen.

Fase 4: Plaatsing
De plaatsing verloopt zorgvuldig, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende facetten. Om elk kind succeservaringen te bieden, krijgen de kinderen maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met hun belastbaarheid. Soms blijkt dat er geschoven moet worden met uren of blijkt dat dat er meer of minder uren nodig zijn. Het contract met school of SWV kan in overleg per maand flexibel worden aangepast. Bij plotselinge beëindiging (bijv. door gemiste contra-indicaties) loopt het contract met school of SWV nog één maand door, wij denken in die periode graag mee over alternatieven voor het kind.

Fase 5: Wachtlijst en/of Proefplaatsing
Bij een wachtlijst kan een proefplaatsing worden aangeboden om te kijken of Leren aan de Zaan de juiste plek is voor het kind. Zo wordt voorkomen dat een kind onnodig lang op de wachtlijst staat. Het kan zijn dat uw kind tijdens de proefperiode samen geplaatst wordt met een kind dat aan het afbouwen is bij Leren aan de Zaan. De terugkeer naar school gebeurt meestal in kleine stapjes.

Fase 6: Evaluatie
Na de proefperiode en daarna eenmaal per kwartaal volgt er een evaluatie. Per kwartaal wordt gekeken of verlenging gewenst is. Leren aan de Zaan is een tijdelijke oplossing gericht op terugkeer naar (een) school.