Over ons

Instagram
@IngeVerloop
LinkedIn
@IngeVerloop

Instagram
@Blij-Leren
LinkedIn
@AnneliesOudejans

In onze rugzak

 • Rekenbootcamp®;
 • Spellingbootcamp®;
 • Project Based Learning®;
 • Taal in blokjes®;
 • Leren leren®;
 • Strong Kids®;
 • Master Practitioner NLP
 • Integrale traject begeleiding;
 • Holistische kindertherapie;
 • Loopbaanbegeleiding;
 • Kindertekeningen lezen;
 • Werkgeheugen training;
 • Creatieve kindercoaching;
 • HBO-SPH
 • Gezins-en kindertherapie;
 • Reversie Methode®;
 • Alle teksten de baas®
 • Ik Leer Anders®;
 • Kernvisie methode®;
 • Eerst bewegen, dan leren®;
 • Out-of-the-box intervisie

Leren aan de Zaan is vanuit noodzaak ontstaan als underground concept onder de naam Café 7b met drie jongens uit groep 7. Steeds vaker wisten ouders én leerkrachten van (bijna) thuiszitters de weg naar Café 7b te vinden. In 2016 besloten Annelies en Inge met dit concept meer naar buiten te treden onder de naam Leren aan de Zaan en de samenwerking met scholen en andere professionals op te zoeken. Sindsdien is Leren aan de Zaan zich aan het ontwikkelen tot een paraplu voor meerdere zelfstandig ondernemers, die zich naast hun andere bezigheden, willen inzetten voor kinderen en jongeren die tijdelijk een andere route bewandelen.

Inge Verloop is holistisch kindertherapeut, coach en trainer. Zij begeleidt op speelse wijze jonge beelddenkers in haar praktijk Beeldend Talent. In 2014 heeft zij het Joepspel en de Reken- en spellingbootcamp bedacht voor kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ook is zij mede-auteur van vier speelse intervisiemethoden. Na haar propedeuse op de Pabo, heeft ze zich na haar opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de HvA en Jobcoaching & Trajectbegeleiding aan de Universiteit van Utrecht verder ontwikkeld op meerdere gebieden rondom kinderen, jongeren, leren coaching en ontwikkeling. Bij al haar werkzaamheden weet zij haar creatieve talenten ten volle te benutten. Zij is een pionier en een creator in hart en ziel. Naast het geven van trainingen aan professionals op verschillende gebieden en ontwikkelt zij regelmatig nieuwe producten en trainingen.

Annelies Oudejans is oprichtster van het pluslokaal in Wormer. Zij helpt pubers op weg bij het Leren Leren in haar praktijk Blij-Leren. De zoektocht van Annelies naar een andere manier van invulling binnen het onderwijs voor meer- en hoogbegaafden begon in 2015 in Suriname. Haar beide kinderen zaten daar op een Nederlandse basisschool. Helaas liep de oudste vast in het onderwijs, na onderzoeken en testen bleek hij hoogbegaafd. Zowel in Nederland als in Suriname merkte zij dat er nog weinig kennis was omtrent hoogbegaafdheid en hoe daarmee om te gaan op school. Vaak zie je dat ervan uitgegaan wordt dat slimme kinderen zich wel redden, echter de keerzijde is dat kinderen niet genoeg uitgedaagd of gehoord worden waardoor kinderen vastlopen in het onderwijs.  Annelies volgde cursussen, trainingen en workshops rondom educatie en hoogbegaafdheid. Een zoektocht volgde naar hoe ze op een andere manier tegemoet kon komen aan de leerhonger van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Astrid de Kruijff is Gezins- en kindertherapeut, opvoedcoach en kernvisiecoach. Met diverse methodes kijkt Astrid wat er nodig is om ouder en kind weer in hun kracht te zetten en zelfvertrouwen op te bouwen. Soms ligt de oorzaak van de problemen dieper en moet je een stukje terug in de tijd om te achterhalen wat er aan de hand is. Astrid werkt op dinsdagmiddag bij Leren aan de Zaan.

Myrte Verloop is trainer en jongerenbegeleider en geeft groepstrainingen voor jongeren op het MBO. Zij is gecertificeerd Young Leaders trainer en Master practitioner NLP. Samen met haar co-trainer Larissa Morman heeft zij haar eigen training ontwikkeld “Grow Your Light”. Myrte werkt twee dagen in de week bij Leren aan de Zaan.