Buiten de lijntjes
Waarom een kind niet tot leren komt, kan verschillende oorzaken hebben. Persoonlijke kenmerken van een kind, stress in de klas of andere factoren kunnen ervoor zorgen dat het leren (tijdelijk) niet vanzelf gaat. Een kort of juist intensief traject kan er voor zorgen dat een kind weer kan aanhaken op de lesstof in de klas, of kan doorstromen naar een beter passende omgeving.

Kijken naar wat wel werkt
Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd kijken we welke begeleiding het meest passende is. Door de lesstof op een ontspannen en individuele manier projectmatig, spelend, beeldend of bewegend aan te bieden, lukt het vaak wel om de aandacht van het kind vast te houden. Of het nu gaat om rekenen, spelling, schrijven, lezen, het trainen van het werkgeheugen, het bouwen aan zelfvertrouwen of met meer zelfstandigheid werken aan vakken van het voortgezet onderwijs.

Wie zijn wij?
Leren aan de Zaan is een groepspraktijk van verschillende zelfstandig werkende coaches en trainers. Bij sommige complexere hulpvragen, zoals bij schooluitval bundelen wij onze krachten om tot een passend aanbod te kunnen komen.