Waarom een kind niet tot leren komt, kan verschillende oorzaken hebben. Persoonlijke kenmerken van het kind of factoren thuis, in de klas of zorgen om de situatie in de wereld, kunnen ervoor zorgen dat het leren (tijdelijk) niet vanzelf gaat. Een intensief traject (individueel of in een groepje) kan er voor zorgen dat een kind weer kan aanhaken op de lesstof in de klas, of kan doorstromen naar een passende omgeving.

Kijken naar wat wel werkt
Afhankelijk van de hulpvraag kijken we welke begeleiding het meest passende is. Door de lesstof op een ontspannen en individuele manier projectmatig, spelend, beeldend of bewegend aan te bieden, lukt het wel om de aandacht van het kind vast te houden. Of het nu gaat om rekenen, spelling, schrijven, lezen, het trainen van het werkgeheugen of het bouwen aan zelfvertrouwen.