Waar is die AAN knop?

Leren aan de Zaan biedt een oplossing voor talentvolle kinderen van 4 tot 16 jaar, die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Er kunnen situaties ontstaan waardoor een tijdelijke (eventueel gedeeltelijke) time-out van school gewenst is. Soms sluit het onderwijs tijdelijk niet aan op wat het kind op dat moment nodig heeft.

Spelend, beeldend en bewegend leren
Waarom een kind niet tot leren komt, kan verschillende oorzaken hebben. Door de lesstof op een ontspannen en individuele manier spelend, beeldend en bewegend aan te bieden, lukt vaak het wel om de aandacht vast te houden en het plezier in leren aan te wakkeren.

(Z)AANproject
Een time-out van school is geen time-out van leren. Een kind dat ‘uit’ staat leert niets op school. In het time-out project gaan we op zoek naar de AAN-knop en kijken we wat er nodig is om het kind weer op de rit te krijgen.

Ontzorgen
Als ouder kun je het gevoel hebben al jaren rondjes te lopen, zonder een oplossing of gehoor te vinden. De zorg voor je (bijna) thuiszittende kind komt daar ook nog eens bij. Vaak is één van beide ouders vroeg of laat genoodzaakt om de eigen carrière in de ijskast te zetten. Hoe fijn is het dan om even de zorg uit handen te geven en een vrolijk kind aan het eind van de ochtend of middag op te halen!

Vergoeding
De school heeft een zorgplicht. Ook wanneer jouw kind thuiszit is de school verantwoordelijk voor een ononderbroken leerproces van jouw kind. In de meest ideale situatie wordt het (Z)AANproject preventief vanuit school ingezet, ter voorkoming van langdurig verzuim. Soms is dat moment echter al voorbij, zit een kind al geruime tijd thuis en komt de hulpvraag rechtstreeks vanuit de ouder(s). De route voor vergoedingen loopt in dat geval via huisarts/jeugdzorg.... de hele avond een waterval van vragen en weetjes.
Toen realiseerde ik mij pas hoe lang hij al ‘uit’ stond!

Ouder van 7 jarig kind