Help, mijn kind staat uit!

Time-out
Leren aan de Zaan biedt een oplossing voor talentvolle kinderen (6 tot 12 jaar) die door omstandigheden vastlopen in hun ontwikkeling. Er kunnen situaties ontstaan waardoor een tijdelijke (eventueel gedeeltelijke) time-out van school gewenst is. Soms sluit het onderwijs tijdelijk niet aan op wat het kind op dat moment nodig heeft. Samen gaan we opzoek naar wat er nodig is om letterlijk en figuurlijk weer in beweging te komen.

Spelend, beeldend en bewegend leren
Waarom een kind niet tot leren komt, kan verschillende oorzaken hebben. Door de lesstof op een ontspannen en individuele manier spelend, beeldend en bewegend aan te bieden, lukt vaak het wel om de leerstof te automatiseren, de aandacht vast te houden en het plezier in leren aan te wakkeren. Deze aanpak werkt goed voor jonge kinderen.

Project onderwijs
Voor de wat oudere kinderen sluiten we graag aan op de interesses van het kind. Project Based Learning is onderwijs gebaseerd op een projectmatige aanpak. Bij een projectmatige aanpak is een nieuwsgierige, kritische en onderzoekende houding handig. Zo een houding past vaak bij autonome, hoogbegaafde en/of creatieve personen.

In onze rugzak
Wij hebben samen een volle rugzak met ervaring en kennis. Op deze pagina kun je lezen wat er allemaal in onze rugzak zit, welke opleidingen, trainingen een cursussen we hebben gedaan en wat we nog meer te bieden hebben.

Persoonlijke groei en weerbaarheid
Tussen de lessen door doen we spelletjes en oefeningen om de ontwikkeling van het zelfbeeld, metacognitie, assertiviteit, weerbaarheid te ontwikkelen en faalangst of sociale angst te reduceren. Voor jongeren hebben we een programma gericht op persoonlijke groei en leiderschap.

De AAN-knop vinden
Sommige leerlingen staan UIT door te weinig prikkels en anderen door te veel prikkels. Samen gaan we op zoek naar de AAN-knop en kijken we wat er nodig is om het kind weer op de rit en in beweging te krijgen. Waar de talenten van de leerling liggen en uit welke activiteiten hij of zij positieve energie kan halen.

Ouders van (bijna) thuiszitters
Als ouder kun je het gevoel hebben al jaren rondjes te lopen, zonder een oplossing of gehoor te vinden. De zorgen om je (bijna) thuiszittende kind kunnen je leven aardig verstoren. Vaak is één van beide ouders vroeg of laat genoodzaakt om de eigen carrière in de ijskast te zetten. Indien gewenst gaan we kijken wat er nodig om zelf ook weer AAN te gaan! Kijk daarvoor op de website van CoachingaandeZaan.nl

Een kijkje in de spiegel
Sommige ervaringen of gedragingen van een kind kunnen we als ouder plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden. Maar soms zien we bij een kind gedrag terug wat we helemaal niet kunnen plaatsen of begrijpen waarom we daar zelf nu zo door getriggerd worden. De reversiemethode helpt ouders de pijn uit het verleden te helen.

Vergoeding bij thuiszitten
De school heeft een zorgplicht. Ook wanneer jouw kind thuiszit is de school verantwoordelijk voor een ononderbroken leerproces van jouw kind. In de meest ideale situatie wordt begeleiding preventief vanuit school ingezet, ter voorkoming van langdurig verzuim. Soms is dat moment echter al voorbij, zit een kind al geruime tijd thuis en komt de hulpvraag rechtstreeks vanuit SWV, leerplichtambtenaar, gemeente of ouders zelf. We gaan dan met de betrokken partijen om tafel en onderzoeken de mogelijkheden.

... de hele avond een waterval van vragen en weetjes.
Toen realiseerde ik mij pas hoe lang hij al ‘uit’ stond!

Ouder van 7 jarig kind