Help, mijn kind staat uit!

Het (Z)AANproject biedt een oplossing voor talentvolle kinderen van 6 tot 16 jaar, die vastlopen in hun ontwikkeling. Er kunnen situaties ontstaan waardoor een tijdelijke (eventueel gedeeltelijke) time-out van school gewenst is. Soms sluit het onderwijs tijdelijk niet aan op wat het kind op dat moment nodig heeft.

Spelend, beeldend en bewegend leren
Waarom een kind niet tot leren komt, kan verschillende oorzaken hebben. Door de lesstof op een ontspannen en individuele manier spelend, beeldend en bewegend aan te bieden, lukt vaak het wel om de aandacht vast te houden en het plezier in leren aan te wakkeren.

Project Based Learning is onderwijs gebaseerd op een projectmatige aanpak. Bij een projectmatige aanpak is een nieuwsgierige, kritische en onderzoekende houding handig. Zo een houding past vaak bij autonome, hoogbegaafde en/of creatieve personen.

Innerlijke kracht en weerbaarheid
De StrongKids trainingen bevorderen de ontwikkeling van het zelfbeeld, metacognitie, assertiviteit, weerbaarheid en helpen kinderen faalangst of sociale angst te reduceren. 

Een kijkje in de spiegel
Sommige ervaringen of gedragingen van een kind kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden. Maar soms zien we bij een kind gedrag terug wat we helemaal niet kunnen plaatsen of begrijpen waarom we daar zelf nu zo door getriggerd worden. De reversiemethode helpt ouders en leerkrachten oude pijn uit het verleden te helen.

De AAN-knop vinden
Sommige kinderen staan UIT door te weinig prikkels en anderen door te veel prikkels. In het (Z)AANproject gaan we op zoek naar de AAN-knop en kijken we wat er nodig is om het kind weer op de rit te krijgen. Waar de talenten van het kind liggen en uit welke activiteiten het kind positieve energie kan halen.

Leren Leren
De training ‘leren leren’ is bedoeld voor kinderen met dyslexie, ADHD, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken, maar natuurlijk ook voor kinderen die graag willen leren leren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen baat hebben bij een gestructureerde, visuele manier van leren. Door beeld en taal te combineren maak je optimaal gebruik van je brein waardoor informatie sneller wordt onthouden.

Ouders van (bijna) thuiszitters
Als ouder kun je het gevoel hebben al jaren rondjes te lopen, zonder een oplossing of gehoor te vinden. De zorgen om je (bijna) thuiszittende kind kunnen je leven aardig verstoren. Vaak is één van beide ouders vroeg of laat genoodzaakt om de eigen carrière in de ijskast te zetten. Indien gewenst gaan we kijken wat er nodig om zelf ook weer AAN te gaan!

Vergoeding
In sommige gevallen gevallen betalen ouders een kort traject zelf. Wanneer blijkt dat er meer zorg nodig is om thuiszitten te voorkomen, kijken we of vergoede zorg vanuit school tot de mogelijkheden hoort.

Vergoeding bij thuiszitten
De school heeft een zorgplicht. Ook wanneer jouw kind thuiszit is de school verantwoordelijk voor een ononderbroken leerproces van jouw kind. In de meest ideale situatie wordt het (Z)AANproject preventief vanuit school ingezet, ter voorkoming van langdurig verzuim. Soms is dat moment echter al voorbij, zit een kind al geruime tijd thuis en komt de hulpvraag rechtstreeks vanuit de ouder(s) of rechtstreeks vanuit school. We kijken dan samen naar de mogelijkheden.


Tarieven

... de hele avond een waterval van vragen en weetjes.
Toen realiseerde ik mij pas hoe lang hij al ‘uit’ stond!

Ouder van 7 jarig kind