(Z)AANproject

Waar is die AAN knop?

Leren aan de Zaan biedt een oplossing voor talentvolle kinderen van 4 tot 16 jaar, die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Er kunnen situaties ontstaan waardoor een tijdelijke (eventueel gedeeltelijke) time-out van school gewenst is. Soms sluit het onderwijs tijdelijk niet aan op wat het kind op dat moment nodig heeft.

Spelend, beeldend en bewegend leren
Waarom een kind niet tot leren komt, kan verschillende oorzaken hebben. Door de lesstof op een ontspannen en individuele manier spelend, beeldend en bewegend aan te bieden, lukt vaak het wel om de aandacht vast te houden en het plezier in leren aan te wakkeren.

Onderpresteren
Wanneer een intelligent kind zich nooit heeft hoeven inzetten omdat het leren te makkelijk gaat, ontstaat het gevaar dat je motor op uit gaat. De wil om je nog wel in te zetten bij dingen die moeilijk zijn, slaan dan om in frustratie. Op dat moment is de makkelijkste weg de handdoek in de ring gooien en het maar helemaal niet meer te doen.

Onderpresteren en gedrag
Onderpresteren begint meestal in de eerste 6 weken van het basisonderwijs. Sommige onderpresteerders gaan ongewenst gedrag vertonen, anderen trekken zich terug en doen best doen om vooral niet “anders” te zijn. In beide gevallen wordt de onderliggende oorzaak vaak niet gezien.

(Z)AANproject
Een time-out van school is geen time-out van leren. Een kind dat ‘uit’ staat leert niets op school. In het time-out project gaan we op zoek naar de AAN-knop en kijken we wat er nodig is om het kind weer op de rit te krijgen. Wanneer motivatie niet (meer) het probleem is, kan dit kind instromen bij het SPRINTproject of bij het PLUSproject.

Ontzorgen
Als ouder kun je het gevoel hebben al jaren rondjes te lopen, zonder een oplossing of gehoor te vinden. De zorg voor je (bijna) thuiszittende kind komt daar ook nog eens bij. Vaak is één van beide ouders vroeg of laat genoodzaakt om de eigen carrière in de ijskast te zetten. Hoe fijn is het dan om even de zorg uit handen te geven en een vrolijk kind aan het eind van de ochtend of middag op te halen!

Begaafdheid en leerproblemen
Dyslexie en dyscalculie hebben niets met intelligentie te maken. Behalve dan dat begaafde kinderen door hun intelligentie heel goed zijn in het verbloemen van de dyslexie door het vinden van (soms onhandige) strategieën.

... de hele avond een waterval van vragen en weetjes.
Toen realiseerde ik mij pas hoe lang hij al ‘uit’ stond!

Ouder van 7 jarig kind