Waarom een kind niet tot leren komt, kan verschillende oorzaken hebben. Persoonlijke kenmerken van het kind of factoren thuis, in de klas of zorgen om de situatie in de wereld, kunnen ervoor zorgen dat het leren (tijdelijk) niet vanzelf gaat. Een intensief SPRINTproject (individueel of in een groepje) kan er voor zorgen dat een kind weer kan aanhaken op de lesstof in de klas.

Kijken naar wat wel werkt
Afhankelijk van de hulpvraag kijken we welke begeleiding het meest passende is. Door de lesstof op een ontspannen en individuele manier spelend, beeldend en bewegend aan te bieden, lukt het wel om de aandacht van het kind vast te houden. Of het nu gaat om rekenen, spelling, schrijven, lezen, het trainen van het werkgeheugen of het bouwen aan zelfvertrouwen.

Spelend, bewegend en beeldend leren
De beelden, kleuren en beweging zorgen voor een optimale samenwerking tussen verschillende delen in het brein, waardoor het begrijpen, memoriseren en reproduceren van de lesstof makkelijker gaat. Door beweging krijgt je brein meer zuurstof en worden gelukstofjes aangemaakt. Deze actieve manier van leren zorgt ervoor dat je positiever in het leven staat, weerbaarder wordt, zelfvertrouwen krijgt en fysiek en mentaal gezonder wordt. Zit je lekker in je vel, dan lukt het leren wel!