Tarieven

(Z)AANproject
9:00 – 13:00
onderwijs- en zorgarrangement

Aanmelding en vergoeding
via school/samenwerkingsverband
Particuliere Begeleiding
Na 14:00

Beeldend & bewegend Leren Beeldend Talent.nl
Projectonderwijs en externe plusklas Blij-Leren.nl
Gezins- en Kindercoaching De Krachtsprong.nl
Vergoedingen voor thuiszitters voor het (Z)AANproject
De school heeft een zorgplicht. Wanneer jouw kind thuis zit is de school verantwoordelijk voor een ononderbroken leerproces van jouw kind. De school heeft meerdere financieringsmogelijkheden om mee te werken aan terugkeer naar school.

Flex-onderwijs artikel 41
Voor sommige kinderen is het (tijdelijk) niet mogelijk om fulltime onderwijs te genieten. Artikel 41 van de Wet op het Primair Onderwijs geeft basisscholen de bevoegdheid om het onderwijs voor elk kind verschillend in te richten en om leerlingen vrij te stellen van onderdelen van het standaardonderwijs en daarvoor in de plaats vervangend onderwijs voor het kind vast te stellen. Hierbij kan het kind onderwijs thuis of op een andere locatie krijgen, dat het klassikale onderwijs (deels) vervangt. Zolang het kind een passend onderwijsprogramma blijft volgen, treedt er geen schoolverzuim op, ook niet als het kind deels buiten de school leert. De school en de ouders kunnen hiertoe dan ook overgaan zonder toestemming of medeweten van de leerplichtambtenaar.