Tarieven

Particuliere Remedial Teaching*
Individueel traject van 5 sessies€ 299,-
Duo traject 5 sessies van 2 uur**€ 299,-
(Z)AANproject (1 of 2 ochtenden per week)
Begeleiding bij schooluitval*** via gemeente of school
Traject NPO-gelden***in overleg met school
Rapportage, oudergesprek,
gesprek met derden op verzoek
 €35,- per half uur

*Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van het consult worden geen kosten in rekening gebracht.

**Indien er combinaties gemaakt kunnen worden met kinderen met dezelfde of aanvullende hulpvragen.

Vergoedingen voor thuiszitters
*** Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van de overheid om de komende tweeënhalf jaar bij te dragen aan het herstel en de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs, van basisschool tot universiteit. Met extra financiële middelen krijgen scholen de mogelijkheid om de negatieve gevolgen van corona teniet te doen, hun leerlingen bij te spijkeren en weer vooruit te helpen. Leren aan de Zaan biedt activiteiten en ondersteuning aan die binnen de menukaart van het ministerie vallen. Wij willen niet alleen een bijdrage leveren voor de uitdagingen van het onderwijs op de korte termijn maar zijn gericht op een duurzame samenwerking met scholen met het oog op de uitdagingen die het onderwijs heeft op de lange termijn. Ook voorziet het NPO in financiële tegemoetkomingen voor thuiszitters.