Blij Leren – Annelies Oudejans

Het Pluslokaal

Het pluslokaal is opgericht voor meer en hoogbegaafde kinderen die wel wat uitdaging kunnen gebruiken. Onze plus projecten kunnen zowel onder als na schooltijd gevolgd worden. Niet ieder kind komt op de basisschool in aanmerking voor een plusklas, soms omdat er geen test is gedaan, soms omdat gedrag niet passend is.

Bij meer- en hoogbegaafden wordt vaak gedacht aan volwassenen/ kinderen die superslim zijn en graag willen leren. Dit is niet altijd het geval. Hoogbegaafden verwerken informatie sneller waardoor ze minder tijd nodig hebben om iets te leren. Een struikelblok hierbij is dat er vaak niet is geleerd om te leren. Denk hierbij aan hoe moet ik leren en plannen. Maar ook hoe ga ik om met tegenslagen, samenwerken en doorzettingsvermogen.

Project Based Learning

Project Based Learning is onderwijs gebaseerd op een projectmatige aanpak. Bij een projectmatige aanpak is een nieuwsgierige, kritische en onderzoekende houding handig. Zo een houding past vaak bij autonome, hoogbegaafde en/of creatieve personen. Personen die dit leerproces graag begeleiden hebben een authentieke mindset. Een project start altijd met een opdracht in de vorm van een doel of vraag, de projectleden gaan deze vraag eerst samen onderzoeken  door te oriënteren. Wat weten we samen en wat kunnen en willen we nog leren. Vervolgens werk je het project verder uit door doe-opdrachten of praktijkonderzoek. Het is een feit dat als je kennis toepast dit veel sneller onthoud en zal opslaan in je lange termijn geheugen. 

Leren Leren

Leren leren is een training die leert hoe kinderen in het basisonderwijs, VO, MBO en HBO kunnen leren. Soms hebben kinderen wel de capaciteit om te presteren maar komt dit niet uit de verf omdat ze niet weten hoe ze moeten leren. Denk hierbij aan het maken van een werkstuk, hoe plan je je huiswerk en tekstbegrip (wat is belangrijk om te weten?).

Annelies Oudejans

Annelies Oudejans is oprichtster van het pluslokaal in Wormer. Zij helpt pubers op weg bij het Leren Leren in haar praktijk Blij-Leren‘. De zoektocht van Annelies naar een andere manier van invulling binnen het onderwijs voor meer- en hoogbegaafden begon in 2015 in Suriname. Haar beide kinderen zaten daar op een Nederlandse basisschool. Helaas liep de oudste vast in het onderwijs, na onderzoeken en testen bleek hij hoogbegaafd. Zowel in Nederland als in Suriname merkte zij dat er nog weinig kennis was omtrent hoogbegaafdheid en hoe daarmee om te gaan op school. Vaak zie je dat ervan uitgegaan wordt dat slimme kinderen zich wel redden, echter de keerzijde is dat kinderen niet genoeg uitgedaagd of gehoord worden waardoor kinderen vastlopen in het onderwijs.  Annelies volgde cursussen, trainingen en workshops rondom educatie en hoogbegaafdheid. Een zoektocht volgde naar hoe ze op een andere manier tegemoet kon komen aan de leerhonger van meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ze kwam onder andere uit uit bij de methodiek Project Based Learning.